สอบถามราคาR1 2004หน่อยครับ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

สอบถามราคาR1 2004หน่อยครับ

Toey
-สั่งประกอบราคาประมานเท่าไหร่ครับ
-ร้านอยู่ตรงไหนหรอครับ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: สอบถามราคาR1 2004หน่อยครับ

thepoyracing
Administrator
ราคา R1 ปี 2004 อยู่ประมาณที่ 2 แสน กลางๆ แล้วแต่สภาพรถ

ร้านอยู่ จ.อุตรดิตถ์ครับ หลังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ขอบคุณครับที่สนใจ

LCSBIGBIKE TEL.081-7854117 ช่างเตี้ย ,086-2086389 ปอยเรชซิ่ง