สอบถามราคา vulcan 1500 cc.ครับ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

สอบถามราคา vulcan 1500 cc.ครับ

imp1842
ผมใช้ตัว 400 cc. อยู่ครับ และติดใจ เลยอยากขยับ ขอความกรุณาส่งข้อมูลราคาและค่าใช้จ่าย เพื่อประกอปการตัดสินใจครับ
...........  ขอบคุณครับ  .........  imp1842@hotmail.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: สอบถามราคา vulcan 1500 cc.ครับ

thepoyracing
Administrator
โทดทีครับมาตอบช้า
ไม่ค่อยได้เข้ามาเลย
ราคา VULCAN 1500 เบ็ดเสร็จ ประมาณ สองแสนเก้า
นะครับ

ยังไงโทรสอบถามกันได้ที่ 081-7854117
LCSBIGBIKE TEL.081-7854117 ช่างเตี้ย ,086-2086389 ปอยเรชซิ่ง